$pozicka[$p]

Hypotéka s úrokom od 1,39%

Niekoľko dôvodov prečo refinancovať hypotéku teraz

Na Slovensku máme momentálne najvýhodnejšie podmienky pri refinancovaní úverov.Najnižšie úrokové sadzby mimoriadne vám pomôžu znížiť vaše rodinné náklady. Je dôležité v správnom čase využiť aktuálne možnosti, ktoré sú teraz a nebudú stále. V súčasnosti je refinancovanie úverov najľahšia možnosť ako si znížiť splátku, resp. skrátiť dobu splácania a celkovo tak ušetriť aj niekoľko tisíc eur.

bez poplatku za vybavenie a ohodnotenie, naviac vo vybraných bankách preplatíme poplatok za predčasné splatenie 1% zo zostatku. Akcia  na podanie žiadosti trvá do 31.5.2017

 

ČISTÝ REFINANC  bez akýchkoľvek poplatkov za vybavenie

-Úroky a Fixácia - najvýhodnejšie možnosti: pri úroku 1,39% - fix 4 roky, pri úroku 1,49% fix - 5 rokov

-Čo sa myslí pod pojmom čistý refinanc?: refinancuje sa rovnaký objem financii (zostatok úveru) z jednej banky do inej banky za výhodnejších podmienok, avšak žiadne financie navyše resp. navyše 2000 € ale max. 5% zo zostatku.

- Ako časovo je to náročné a aké doklady sú potrebné k vybaveniu? iba dva doklady totožnosti OP a PAS, resp. vodičský preukaz, aktuálna úverová a záložná zmluva, kartička od Vášho osobného účtu.

- Nie je potrebné dokladovať príjem? Nie, ani živnostníci: Výška Vášho príjmu sa neposudzuje.

- Je potrebný znalecký posudok? Nevyžaduje sa. Naša spoločnosť si robí vlastné ocenenie. Za interné ocenenie nehnuteľnosti, neplatíte, ani v prípade, že sa úver nezrealizuje. V prípade že máte ZP nie starší ako 1 rok, môžeme ho akceptovať.

- Žiadne poplatky !  vybavenie a  ohodnotenie je bez akéhokoľvek poplatku. Vo vybraných bankách preplácame klientom 100% sumu poplatku za predčasné splatenie úveru mimo fixácie.

- Mimoriadne vklady: bez poplatku su možné mimoriadne splátky realizované v období výročia fixácie, predčasné splatenie a mimoriadne splátky pre flexi hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých a na bezodplatné mimoriadne splátky do výšky 20% z výšky úveru. Oznámenie o bezplatnom predčasnom splatení úveru/mimoriadnej splátke (ďalej aj "žiadosť") musí klient podať osobne v pobočke banky najneskôr 15 pracovných dní pred plánovaným dátumom predčasného splatenia/mimoriadnej splátky uvedenom v žiadosti.

- Dôvody prečo refinancovať cez Consumer Finance Holding a.s.: Od roku 2000 sa nepretržite staráme o svojich klientov. 17 rokov sídlime na tom istom mieste (Steinhaus, Hlavná 90, regionálna kancelária a riaditeľstvo), - nemusíte nás hľadať ako rôzne maklérske spoločnosti, alebo rôznych finančných poradcov, ktorý tu dnes sú a zajtra nie sú. V pracovnom čase (po – pia od 9.30 do 16 h) sme Vám vždy k dispozícii. Za 17 rokov sme poskytli niekoľko tísic úverov rôzneho typu.

- Prepočet: Ak chcete vedieť koľko ušetríte na svojom úvere, resp. spojiť viacero úverov do jednej splátky,  na počkanie vám to vypočítame: potrebujeme k tomu približný zostatok úveru a dĺžku ako dlho máte úver ešte splácať.

- Príklad: Zostatok úveru je napr. 50 000 € na 20 rokov, splátka pri úroku 3%- teraz 281€. Nová splátka pri úroku 1,39%  bude 241 €. Mesačne môže klient ušetriť cca 40 € a celkovo za 20 rokov až 9600 €.

Formulár údajov k vyhodnoteniu pôžičky:

Ak vyplníte celý formulár, rýchlejšie vyhodnotíme vašu žiadosť !


Súhlas so spracovaním údajov: Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, na účely plnenia zmluvy na kúpu tovarov ponúkaných na tejto internetovej stránke uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, a na účely ponúkania služieb a produktov, zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). / /Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.mensie vacsie
Všeobecné obchodné podmienky | Informácie o spotrebiteľskom úvere