$pozicka[$p]

Refinančná pôžička slúži pre spojenie všetkých úverov

do jednej splátky. 

Je predovšetkým určená na spojenie viacerých menej výhodných pôžičiek do jednej výhodnej splátky. Refinancovanie je možné pri hypotekárnych aj spotrebných úverov

Aby sme mohli relevantne  posúdiť a vybrať pre vás najlepšie možnosti potrebujeme od vás: orientačný zostatok úveru, výšku existujúcej splátky, momentálny úrok a dobu splácania (od kedy do kedy). K realizácii potrebujete tieto doklady: OP, druhý doklad totožnosti, úverové zmluvy, ktoré sa budú vyplácať. Zamestnanec v SR - potvrdenie o prijme na tlačive príslušnej banky, SZČO - DP a potvrdenie o podaní DP, zahraničný zamestnanec - prac. zmluvu, výpl. pásky, výpisy z účtu za 6 mesiacov, kde je príjem.


vyplníte on-line formulár alebo zavolajte 0918 709021, resp. napíšte svoju požiadavku na email:steinhaus400@gmail.com

Formulár údajov k vyhodnoteniu pôžičky:

Ak vyplníte celý formulár, rýchlejšie vyhodnotíme vašu žiadosť !


Súhlas so spracovaním údajov: Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, na účely plnenia zmluvy na kúpu tovarov ponúkaných na tejto internetovej stránke uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, a na účely ponúkania služieb a produktov, zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). / /Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Od 25.5.2018 vstúpilo do platnosti aj na Slovensku nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR), (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vsúlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  dávame týmto na vedomie, že vaše údaje spracuvávame a chránime podľa týchto Zásad o spracovaní osobných údajov, aby sme dodržali všetky nariadenia EÚ.
Vaše informácie, ktoré nám poskytujete používame len na navyhnutné spracovanie vašej požiadavky. S vašimi osobnými údajmi nakladáme podľa európskeho práva na základe usmernenia GDPR.mensie vacsie
Všeobecné obchodné podmienky | Informácie o spotrebiteľskom úvere