$pozicka[$p]

 

1. Prešov:  Reg.riaditeľstvo: Steinhaus, Hlavná 90 t: 0905974281, 0918 709021

2. Prešov: Masarykova ul.11, obchodný dom Aqua t: 0918 757616

3. Stará Ľubovňa: Levočská 9, vedľa SLSP, ako poisťovňa Dôvera t: 0915 965075

4. Bardejov: Slovenská 16  v budove ŽSR vedľa obch. domu Billa t: 0904 804585

 

 

Korešpondenčná adresa: LOGOS, P.O. BOX 75 PREŠOV, 080 01 

Tel. reg. riaditeľstvo:  0915 621222, 0918 709021, 0905 974281

steinhaus@orangemail.sk, steinhaus400@gmail.com

  

Podriadený finančný agent na základe písomnej zmluvy nevýhradnej povahy s Consumer Finance Holding, a.s. v sektore poskytovania úverov, registračné číslo: 131399

Mesároš Anton –LOGOS, M.Šariš Prešov 08001, IČO 34904263, registrácia: zapísaný na OÚ Prešov, živnostenský register číslo 707-14337

Osvedčenie o zápise do registra v podregistri poskytovania úverov fyzická osoba Anton Mesároš je zapísaná do zoznamu podriadených finančných agentov pod reg.č. 131399. Toto osvedčenie je platné po celý čas platnosti zápisu vyššie uvedenej osoby v registri v príslušných podregistroch. Zápis vyššie uvedenej osoby je možné overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenskamensie vacsie
Všeobecné obchodné podmienky | Informácie o spotrebiteľskom úvere