$pozicka[$p]

Hypotéka s úrokom od 0,5%

Niekoľko dôvodov prečo refinancovať hypotéku

Hypotéka má v súčasnosti aktuálne historicky najnižšie úrokové sadzby. V súčasnosti je refinancovanie úverov najľahšia možnosť ako si na svojom úvere znížiť splátku, resp. skrátiť dobu splácania a celkovo tak ušetriť aj niekoľko tisíc eur.


ČISTÝ REFINANC  bez akýchkoľvek poplatkov za vybavenie

-Úroky a Fixácia - najvýhodnejšie možnosti: pri úroku 0,5% - najvýhodnejší fix 3, alebo 5 rokov

 -Čo sa myslí pod pojmom čistý refinanc?: refinancuje sa rovnaký objem financii (zostatok úveru) z jednej banky do inej banky za výhodnejších podmienok, avšak žiadne financie navyše resp. navyše 2000 € ale max. 5% zo zostatku.

- Ako časovo je to náročné a aké doklady sú potrebné k vybaveniu? iba dva doklady totožnosti OP a PAS, resp. vodičský preukaz, aktuálna úverová a záložná zmluva, kartička od Vášho osobného účtu.

- Nie je potrebné dokladovať príjem? Nie, ani živnostníci: Výška Vášho príjmu sa neposudzuje.

- Je potrebný znalecký posudok?  Väčšinou áno, niekedy stačia aktuálne foto. Pri refinancovaní sa štandartne akceptuje ZP nie starší - byty 5 rokov a RD 3 roky.

- Dôvody prečo refinancovať s nami: Od roku 2000 sa nepretržite staráme o svojich klientov. 20 rokov sídlime na tom istom mieste (Steinhaus, Hlavná 90), v pracovnom čase (po – pia od 9.30 do 16 h) sme Vám vždy k dispozícii. 

- Prepočet: Ak chcete vedieť koľko ušetríte na svojom úvere, resp. spojiť viacero úverov do jednej splátky,  na počkanie vám to vypočítame: potrebujeme k tomu približný zostatok úveru a dĺžku ako dlho máte úver ešte splácať.


NOVÉ ÚVERY:

- Podmienky ako pri čistom refinanci z výnimkou preukazovania príjmu: v prípade že potrebujete financie navyše viac ako 2000 €, resp. 5% zo zostatku, alebo chcete požiadať o nový úver, žiadosť sa nebude posudzovať ako čistý refinanc. V takom prípade bude potrebné na tlačive banky doložiť potvrdenie o príjme - ak sa jedná o tuzemského zamestnanca. Ak ide zahraničného zamestnanca je okrem potvrdenia o príjme potrebné doložiť aj pracovnú zmluvu, výplatné pásky a príjmy na účet za 6 kalendárnych mesiacov. V prípade SZČO potvrdenie o DP, resp. celé DP.

- Akú výšku úveru môžem dostať?  2000 € - 200 000 € a viac. V priemere 80% z hodnoty ručenej nehnuteľnosti. Záleží na lokalite.

- Ako je to, ak si chcem kúpiť byt, alebo RD?   (niekedy iba 70%) max.80% z dohodnutej kúpnej ceny (pozor - nie z hodnoty nehnuteľnosti). V prípade, že hodnota nehnuteľnosti je nižšia ako kúpna cena, vychádza sa z nižšej sumy. Ak klient potrebuje vyššiu sumu ako je 80%, je možné hypotéku dofinancovať 10-15%) so zvýhodneným spotrebným úverom s úrokom od 2,9%, Maximálna poskytnutá suma 90% z kúpnej ceny.

Ak máte záujem o hypotéku vyplňte formulár, volajte alebo píšte

0918 709 021, 0905 974 281, 0915 621 222

email:steinhaus400@gmail.comFormulár údajov k vyhodnoteniu pôžičky:

Ak vyplníte celý formulár, rýchlejšie vyhodnotíme vašu žiadosť !


Súhlas so spracovaním údajov: Užívateľ udeľuje prevádzkovateľovi internetovej stránky v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré uviedol vo formulári, na účely plnenia zmluvy na kúpu tovarov ponúkaných na tejto internetovej stránke uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok, a na účely ponúkania služieb a produktov, zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). / /Súhlas udeľuje užívateľ na dobu do jeho odvolania. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na adresu spoločnosti. Užívateľ udeľuje súhlas dobrovoľne. Užívateľ prehlasuje, že jeho osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Od 25.5.2018 vstúpilo do platnosti aj na Slovensku nové nariadenie Európskeho parlamentu a rady o ochrane osobných údajov (GDPR), (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Vsúlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  dávame týmto na vedomie, že vaše údaje spracuvávame a chránime podľa týchto Zásad o spracovaní osobných údajov, aby sme dodržali všetky nariadenia EÚ.
Vaše informácie, ktoré nám poskytujete používame len na navyhnutné spracovanie vašej požiadavky. S vašimi osobnými údajmi nakladáme podľa európskeho práva na základe usmernenia GDPR.mensie vacsie
Všeobecné obchodné podmienky | Informácie o spotrebiteľskom úvere